Стрелка влево
Стрелка вправо

Компания жѳнүндѳ

«Кант Сүт» ЖЧКсы Кыргызстандын сүт ѳндүрүшүндѳгү алдыңкы орундардын бирин ээлейт.

Компания 1998-жылдын 21-октябрында Фрунзе шаардык сүт заводунун сепаратордук цехинин базасында негизделген. Ишкана чийки сүттү жана даяр сүт азыгын даярдоо, кайра иштетип чыгаруу жана экспорттоо менен алектенет.

Продукция

Ѳнүм

Биз каймак майын, сүт-кычкыл жана кислороддук ѳнүмдү жана таза чийки затты ѳндүрүүгѳ адистештирилебиз.

Производство

Ѳндүрүш

2012-жылы заводдун ордуна сүттү кайра иштетип чыгаруу жана таңгактоо боюнча заманбап жабдууланган жаңы имарат салынган. Ишкана толук мерчим режиминде иштейт.

Качество

Сапат

Товардын жогорку сапатын ISO 22000 «Азык ѳнүмдѳрүнүн коопсуздук менеджмент системасы» аталган эл аралык стандарт жана «Адал» сертификаты тастыктайт.

Ѳндүрүш

Сбор молока
1

Сүт чогултуу

Сүт Чүй к областынын экологиялык таза аймактарынын мыкты фермерлик чарбаларынан келет

Анализ сырья
2

Чийки заттын анализи

Заводдун лабораториясында чийки зат катуу кѳзѳмѳлгѳ алынат

Прием и переработка
3

Кабыл алуу жана кайра иштетип чыгаруу

Сүт тазаланып, муздатылып, майлуулуктун керектелген пропорциясына жетүү үчүн кайра иштелип чыгарылат.

Получение готовых молочных продуктов
4

Даяр сүт азыктарын алуу

Ѳнүмдүн ар бир түрү ѳзүнчѳ цехтерде ѳндүрүлүп, таңгакталат.

Анализ готовой продукции в лаборатории
5

Даяр ѳнүмдүн лабораториялык анализи

Даяр ѳнүмдүн санитардык нормалардын талаптарына ылайык келүүсү текшерилет.

Доставка продукции потребителям
6

Ѳнүмдү керектѳѳчүлѳргѳ жеткирип берүү

Керектѳѳчү биздин ѳнүмдү ѳндүрүлгѳн учурда тарта бир суткага жетпеген мѳѳнѳт ичинде алат.

Жаңылыктар

КР Президенти “Кант-Сүт” сүт заводуна да баш бакты

Кыргыз Республикасынын Президенти Ысык-Ата районуна иш сапар менен барганда “Кант-Сүт” сүт заводуна да баш бакты. Анын максаты заманбап жабдуулардагы өндүрүш процесси менен таанышуу болгон.

Ар бир үй-бүлѳѳ үчүн күч-кубат!

«Белая Река» сүт азыктары – ар бир үй-бүлѳѳ үчүн күч-кубат!

Сапаттуу сут азыктарын

Белая Река - биз даамдуу, пайдалуу жана сапаттуу сут азыктарын даярдоо менен ар-бир уй-булоого кубаныч тартуулайбыз!

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

m.shertaev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Менеджер по качеству

a.tyagusova@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg